Estimert strømstøtte staten vil gi til husholdninger totalt i 2022

36 201 079 047 kr
ligger staten an til å gi husholdninger i strømstøtte total i 2022.

I følge SSB er det 2 545 902 privathusholdninger i Norge.
Strømstøtten blir da i snitt 14 219 kr per husholdning.

Estimert per 9. desember 2022

Strømstøtten minutt for minutt

Forutsetninger

Beregningen forutsetter at strømprisen fortsetter å holde dagens nivå ut året, samt at husholdningenes forbruk er det samme som i fjor. Tallene kan endre seg, og vil løpende oppdateres etterhver som nye tall kommer inn.

electricity bill

Betaler du for mye for strømmen?

Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!

Få tilbud på billigere strøm
Sponset

Slik er strømstøtten for 2022 beregnet og estimert

Strømprisene er som ellers på nettsiden hentet fra entsoe.eu i euro, med gjeldende kurspriser fra Norges Bank. Strømprisene er de samme som Nord Pool, men prisene kan avvike noe ettersom Nord Pool bruker egne vekslingskurser fra euro til norske kroner.

Strømstøtten for hver måned er basert på snittet av strømprisen den gjeldende måneden for hvert prisområde. Her kan også snittprisene avvike noe fra de offisielle beregningen nettselskapene bruker. I begynnelsen av en måned vil også de siste dagene av forrige måned være medregnet i snittprisen, for et mer representativt grunnlag. Du kan lese mer om utregningen av strømstøtten i artikkelen Slik fungerer strømstøtten.

Husholdningers forbruk er hentet fra Elhub. De lager hver måned aggregerte data om utvikling i strømforbruk per prisområde inndelt i ulike grupper. Her er forbruket til gruppen «husholdning» brukt som grunnlag. Dette kan likevel avvike fra det reelle forbruket til husholdninger som faktisk får strømstøtte, men fritidsboliger er for eksempel ekskludert. Det er heller ikke tatt høyde for at hver husholdning kun får dekket inntil 5000 kWh per måned, men dette er uansett et forbrukt langt over gjennomsnittet.

Fremtidige måneders forbruk er hentet fra samme måned i fjor. Strømprisen for fremtidige måneder er den samme som for siste måned.

Les mer om strømstøtten

Strømstøtten siste 3 måneder

Tallgrunnlag og delsummer

Måned Prisområde Støtte Snittpris Strømstøtte Husholdningers forbruk Strømstøtte totalt
Januar 2022 NO1 80% over 70 øre 175 øre/kWh 70 øre/kWh 1 787 079 000 kWh 1 250 955 300 kr
Januar 2022 NO2 80% over 70 øre 175 øre/kWh 70 øre/kWh 969 623 000 kWh 678 736 100 kr
Januar 2022 NO3 80% over 70 øre 32 øre/kWh 0 øre/kWh 667 771 000 kWh 0 kr
Januar 2022 NO4 80% over 70 øre 26 øre/kWh 0 øre/kWh 570 535 000 kWh 0 kr
Januar 2022 NO5 80% over 70 øre 171 øre/kWh 66 øre/kWh 387 601 000 kWh 255 816 660 kr
Februar 2022 NO1 80% over 70 øre 150 øre/kWh 50 øre/kWh 1 537 006 000 kWh 768 503 000 kr
Februar 2022 NO2 80% over 70 øre 150 øre/kWh 50 øre/kWh 863 890 000 kWh 431 945 000 kr
Februar 2022 NO3 80% over 70 øre 22 øre/kWh 0 øre/kWh 609 421 000 kWh 0 kr
Februar 2022 NO4 80% over 70 øre 16 øre/kWh 0 øre/kWh 530 761 000 kWh 0 kr
Februar 2022 NO5 80% over 70 øre 150 øre/kWh 50 øre/kWh 359 761 000 kWh 179 880 500 kr
Mars 2022 NO1 80% over 70 øre 233 øre/kWh 116 øre/kWh 1 406 048 000 kWh 1 631 015 680 kr
Mars 2022 NO2 80% over 70 øre 233 øre/kWh 116 øre/kWh 836 756 000 kWh 970 636 959 kr
Mars 2022 NO3 80% over 70 øre 21 øre/kWh 0 øre/kWh 564 043 000 kWh 0 kr
Mars 2022 NO4 80% over 70 øre 15 øre/kWh 0 øre/kWh 490 693 000 kWh 0 kr
Mars 2022 NO5 80% over 70 øre 233 øre/kWh 116 øre/kWh 333 780 000 kWh 387 184 800 kr
April 2022 NO1 80% over 70 øre 217 øre/kWh 103 øre/kWh 1 121 285 000 kWh 1 154 923 550 kr
April 2022 NO2 80% over 70 øre 217 øre/kWh 103 øre/kWh 697 759 000 kWh 718 691 770 kr
April 2022 NO3 80% over 70 øre 56 øre/kWh 0 øre/kWh 496 787 000 kWh 0 kr
April 2022 NO4 80% over 70 øre 17 øre/kWh 0 øre/kWh 437 320 000 kWh 0 kr
April 2022 NO5 80% over 70 øre 217 øre/kWh 103 øre/kWh 280 777 000 kWh 289 200 310 kr
Mai 2022 NO1 80% over 70 øre 206 øre/kWh 94 øre/kWh 859 256 000 kWh 807 700 640 kr
Mai 2022 NO2 80% over 70 øre 206 øre/kWh 94 øre/kWh 561 053 000 kWh 527 389 819 kr
Mai 2022 NO3 80% over 70 øre 19 øre/kWh 0 øre/kWh 422 461 000 kWh 0 kr
Mai 2022 NO4 80% over 70 øre 11 øre/kWh 0 øre/kWh 365 333 000 kWh 0 kr
Mai 2022 NO5 80% over 70 øre 206 øre/kWh 94 øre/kWh 246 824 000 kWh 232 014 560 kr
Juni 2022 NO1 80% over 70 øre 187 øre/kWh 79 øre/kWh 645 123 000 kWh 509 647 170 kr
Juni 2022 NO2 80% over 70 øre 233 øre/kWh 116 øre/kWh 430 392 000 kWh 499 254 719 kr
Juni 2022 NO3 80% over 70 øre 14 øre/kWh 0 øre/kWh 316 726 000 kWh 0 kr
Juni 2022 NO4 80% over 70 øre 8 øre/kWh 0 øre/kWh 253 422 000 kWh 0 kr
Juni 2022 NO5 80% over 70 øre 187 øre/kWh 79 øre/kWh 189 899 000 kWh 150 020 210 kr
Juli 2022 NO1 80% over 70 øre 208 øre/kWh 96 øre/kWh 564 758 000 kWh 542 167 680 kr
Juli 2022 NO2 80% over 70 øre 327 øre/kWh 191 øre/kWh 391 965 000 kWh 748 653 150 kr
Juli 2022 NO3 80% over 70 øre 2 øre/kWh 0 øre/kWh 305 036 000 kWh 0 kr
Juli 2022 NO4 80% over 70 øre 1 øre/kWh 0 øre/kWh 237 786 000 kWh 0 kr
Juli 2022 NO5 80% over 70 øre 208 øre/kWh 96 øre/kWh 173 859 000 kWh 166 904 640 kr
August 2022 NO1 80% over 70 øre 430 øre/kWh 274 øre/kWh 600 792 000 kWh 1 646 170 080 kr
August 2022 NO2 80% over 70 øre 542 øre/kWh 363 øre/kWh 385 467 000 kWh 1 399 245 210 kr
August 2022 NO3 80% over 70 øre 23 øre/kWh 0 øre/kWh 308 609 000 kWh 0 kr
August 2022 NO4 80% over 70 øre 2 øre/kWh 0 øre/kWh 261 447 000 kWh 0 kr
August 2022 NO5 80% over 70 øre 426 øre/kWh 270 øre/kWh 175 201 000 kWh 473 042 700 kr
September 2022 NO1 90% over 70 øre 449 øre/kWh 325 øre/kWh 861 658 000 kWh 2 800 388 500 kr
September 2022 NO2 90% over 70 øre 449 øre/kWh 325 øre/kWh 501 123 000 kWh 1 628 649 750 kr
September 2022 NO3 90% over 70 øre 94 øre/kWh 5 øre/kWh 358 241 000 kWh 17 912 050 kr
September 2022 NO4 90% over 70 øre 36 øre/kWh 0 øre/kWh 316 369 000 kWh 0 kr
September 2022 NO5 90% over 70 øre 449 øre/kWh 325 øre/kWh 209 154 000 kWh 679 750 500 kr
Oktober 2022 NO1 90% over 70 øre 164 øre/kWh 68 øre/kWh 1 155 780 000 kWh 785 930 400 kr
Oktober 2022 NO2 90% over 70 øre 164 øre/kWh 68 øre/kWh 669 343 000 kWh 455 153 240 kr
Oktober 2022 NO3 90% over 70 øre 44 øre/kWh 0 øre/kWh 454 966 000 kWh 0 kr
Oktober 2022 NO4 90% over 70 øre 20 øre/kWh 0 øre/kWh 414 863 000 kWh 0 kr
Oktober 2022 NO5 90% over 70 øre 164 øre/kWh 68 øre/kWh 284 963 000 kWh 193 774 840 kr
November 2022 NO1 90% over 70 øre 140 øre/kWh 47 øre/kWh 1 470 173 000 kWh 690 981 310 kr
November 2022 NO2 90% over 70 øre 140 øre/kWh 47 øre/kWh 812 825 000 kWh 382 027 750 kr
November 2022 NO3 90% over 70 øre 79 øre/kWh 0 øre/kWh 579 100 000 kWh 0 kr
November 2022 NO4 90% over 70 øre 44 øre/kWh 0 øre/kWh 489 766 000 kWh 0 kr
November 2022 NO5 90% over 70 øre 140 øre/kWh 47 øre/kWh 335 542 000 kWh 157 704 740 kr
Desember 2022 NO1 90% over 70 øre 420 øre/kWh 299 øre/kWh 1 933 768 000 kWh 5 781 966 320 kr
Desember 2022 NO2 90% over 70 øre 420 øre/kWh 299 øre/kWh 1 065 590 000 kWh 3 186 114 100 kr
Desember 2022 NO3 90% over 70 øre 343 øre/kWh 229 øre/kWh 696 650 000 kWh 1 595 328 500 kr
Desember 2022 NO4 90% over 70 øre 107 øre/kWh 33 øre/kWh 586 463 000 kWh 193 532 790 kr
Desember 2022 NO5 90% over 70 øre 420 øre/kWh 299 øre/kWh 412 095 000 kWh 1 232 164 050 kr