Spørsmål og svar om strøm

Det kan være mange aspekter med elektrisitet og strømmarkedet som kanskje ikke er så lett å forstå. Vi har derfor samlet en del ofte stilte spørsmål og svar om strøm på denne siden.

Høyspentmaster

Hva er strøm?

Elektrisk strøm er en fundamental kraft i naturen, som spiller en avgjørende rolle i våre moderne liv. På overflaten kan det virke som magi, men det er en vitenskapelig forståelig fenomen. Elektrisitet er en form for energi som skyldes bevegelse av elektrisk ladede partikler, kalt elektroner.

Alt i vår verden består av atomer, og atomer består av tre grunnleggende komponenter: protoner, nøytroner og elektroner. Elektroner er de minste partiklene og har negativ ladning. Når elektroner beveger seg, skaper de en elektrisk strøm. Dette kan skje naturlig, som i lyn eller i form av statisk elektrisitet når du gni en ballong mot håret ditt, eller det kan være kontrollert og brukt til å drive elektriske apparater.

I følge termodynamikkens første lov, kan ikke energi oppstå eller forsvinne, den kan kun gå over i andre former og overføres mellom ulike energibærere. Strømmen du har i stikkontakten din må derfor komme fra et sted, hvor energi blir omgjort til elektrisitet. I Norge er den vanligste energikilden vannkraft.

Hva er en kWh?

kWh står for kilo-watt-time, og er en enhet som sier hvor mye energi som brukes på én time. Kilo betyr tusen, så lar du feks en ovn på 1000 W stå på i én time, har du brukt 1 kWh. For en lyspære, som kanskje bare er på 10 W, vil det ta 100 timer (litt over 4 dager) før du har brukt 1 kWh.

Hva er spotpris?

Alle strømselskap i Norge kjøper strøm på en felles europeisk markedplass som heter Nord Pool. Der møtes alle kraftverk som produserer strøm, og strømselskap som leverer strøm til boliger og bedrifter. Basert på tilbud og etterspørsel, blir prisene satt for hver time og hver sone, én dag i forveien. Norge er delt inn i 5 ulike prissoner, som har hver sin spotpris.

electricity bill

Betaler du for mye for strømmen?

Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!

Få tilbud på billigere strøm
Annonselenke

Hva er nettleie?

Nettleie er en leiepris du betaler til de som eier strømkablene i ditt område, for å føre strømmen du kjøper inn i boligen din. Hvem du betaler nettleie til kommer an på hvor du bor, og det er ikke mulig å bytte. Nettleie kommer i tillegg til strømprisen, og ligger typisk på mellom 20-50 øre/kWh i tillegg til et fastbeløp.

Hva er det som bruker mest strøm?

Oppvarming er det som absolutt bruker mest strøm, tett etterfulgt av varmtvann og lading av elbiler. Elektriske apparater som TV, mobil og datamaskiner bruker veldig lite strøm i forhold til oppvarming. Se også vår oversikt over hvor mye strøm ulike ting bruker.

Hva er det som bestemmer strømprisen?

Det er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen på strøm i Norge. Dersom det er høy produksjon av strøm fra kraftverk og etterspørselen er lav, vil prisen gå ned. Hvis derimot produksjonen av strøm er liten og etterspørselen høy, vil prisene øke. Derfor er ofte prisen på strøm høyest på vinteren, da behovet for strøm til oppvarming er høyest.