Strømpris API

Vil du også leke med strømprisen?

Bruk vårt helt åpne og gratis API for å hente dagens og morgendagens norske strømpriser. Fritt tilgjengelig for hvem som helst, til hva som helst. Fordi vi mener strømprisen tilhører folket, og bør være fritt tilgjengelig for alle.

Ikke noe jåleri eller fancy greier, bare strømprisene levert som en statisk json-fil:

GET https://www.hvakosterstrommen.no/api/v1/prices/[ÅR]/[MÅNED]-[DAG]_[PRISOMRÅDE].json
Variabel Beskrivelse Eksempel
ÅR Alle fire siffer 2024
MÅNED Alltid to siffer, med ledende 0 07
DAG Alltid to siffer, med ledende 0 24
PRISOMRÅDE NO1 = Oslo / Øst-Norge
NO2 = Kristiansand / Sør-Norge
NO3 = Trondheim / Midt-Norge
NO4 = Tromsø / Nord-Norge
NO5 = Bergen / Vest-Norge
NO5

Eksempel: Dagens strømpriser i Bergen:

GET https://www.hvakosterstrommen.no/api/v1/prices/2024/07-24_NO5.json
Test selv

Så kan du gjerne henvise til oss som kilde, hvis du skal bruke de offentlig et sted og er grådig grei:

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no

Kode:

<p><a href="https://www.hvakosterstrommen.no"><img src="https://ik.imagekit.io/ajdfkwyt/hva-koster-strommen/strompriser-levert-av-hvakosterstrommen_oTtWvqeiB.png" alt="Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no" width="200" height="45"></a></p>

Eller bare som tekst:

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no

<p>Strømpriser levert av <a href="https://www.hvakosterstrommen.no">Hva koster strømmen.no</a></p>

Embed forsiden

Forsiden kan også embeddes, feks på en storskjem, infoskjerm eller annen nettside. Bare legg til ?mode=embed i url-en, så skjules alle knappene for en mer ryddig presentasjonsvisning.

Ønsker du ikke å ha med headeren med tittel, kan du legge til &layout=no-header på slutten av url-en. &layout=minimal fjerner også menyen for å velge prisområde.

Du kan også fjerne priseksemplene med &hide-examples=1, zoome inn med &zoom=1.2 (default: 1.0), og endre bakgrunnsfarge med &background=ffffff (hex-fargekode uten # foran).

Eksempel: Embed strømprisen i Bergen på en annen nettside med en iframe-kode. Med scriptet, justeres høyden på iframen automatisk, så den ikke tar opp mer plass enn nødvendig.

<script src="https://www.hvakosterstrommen.no/api/v1/iframeResizer.min.js"></script>
<iframe title="Strømpriser fra hvakosterstrommen.no" src="https://www.hvakosterstrommen.no/i/bergen?mode=embed" style="width:100%;height:800px;border:0;" onload="iFrameResize({heightCalculationMethod: 'taggedElement', checkOrigin: false}, this);"></iframe>
<p>Strømpriser levert av <a href="https://www.hvakosterstrommen.no">Hva koster strømmen.no</a></p>

Test standard visning Test med alle valg på

RSS-feed

Dagens og morgendagens strømpriser kan også leses som en sammenhengende tekst i RSS-format. Kan som alt annet vises fritt, men referer gjerne til oss som kilde om det vises offentlig.

RSS-feed

Greit å vite:

  • Strømstøtten er ikke trukket fra strømprisen i API-et. Selv ikke etter 1. september 2023, hvor strømstøtten beregnes time for time.
  • Historiske data kan kun hentes tilbake til og med 1. desember 2021.
  • Priser i JSON API-et er uten mva. Husk også at NO4 (Nord-Norge) heller ikke betaler mva.
  • Morgendagens strømpris kommer tidligst kl 13 dagen før.
  • Vi henter strømprisene fra ENTSO-E i euro, og konverterer selv til norske kroner med siste vekslingskurs fra Norges Bank.
    Prisene kan derfor avvike noe fra offisielle priser i norske kroner du for eksempel finner på Nord Pool, men grunnlaget og variasjonene er de samme.

Slik ser JSON-filen ut:

Tid og dato vises i ISO 8601-format
EXR = Vekslingskursen fra Norges Bank som er brukt for denne dagen fra EUR to NOK.

[   {     "NOK_per_kWh": 1.3682,     "EUR_per_kWh": 0.13241999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T00:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T01:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.21745,     "EUR_per_kWh": 0.11783,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T01:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T02:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.09161,     "EUR_per_kWh": 0.10565000000000001,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T02:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T03:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 0.92619,     "EUR_per_kWh": 0.08964,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T03:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T04:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 0.89002,     "EUR_per_kWh": 0.08614,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T04:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T05:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.12043,     "EUR_per_kWh": 0.10844,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T05:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T06:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.33576,     "EUR_per_kWh": 0.12928,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T06:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T07:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.58828,     "EUR_per_kWh": 0.15372,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T07:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T08:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.82634,     "EUR_per_kWh": 0.17676,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T08:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T09:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.61453,     "EUR_per_kWh": 0.15625999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T09:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T10:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.3682,     "EUR_per_kWh": 0.13241999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T10:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T11:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.37471,     "EUR_per_kWh": 0.13305,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T11:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T12:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.2501,     "EUR_per_kWh": 0.12099,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T12:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T13:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.25434,     "EUR_per_kWh": 0.12140000000000001,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T13:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T14:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.31448,     "EUR_per_kWh": 0.12722,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T14:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T15:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.46192,     "EUR_per_kWh": 0.14149,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T15:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T16:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.73169,     "EUR_per_kWh": 0.1676,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T16:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T17:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.8502,     "EUR_per_kWh": 0.17907,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T17:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T18:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.85702,     "EUR_per_kWh": 0.17973,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T18:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T19:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.87015,     "EUR_per_kWh": 0.181,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T19:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T20:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.90032,     "EUR_per_kWh": 0.18392,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T20:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T21:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.65379,     "EUR_per_kWh": 0.16006,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T21:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T22:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.63188,     "EUR_per_kWh": 0.15794,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T22:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T23:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.45499,     "EUR_per_kWh": 0.14082,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T23:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-18T00:00:00+02:00"   } ]