Strømpris API

Vil du også leke med strømprisen?

Bruk vårt helt åpne og gratis API for å hente dagens og morgendagens norske strømpriser. Fritt tilgjengelig for hvem som helst, til hva som helst.

Ikke noe jåleri eller fancy greier, bare strømprisene levert som en statisk json-fil:

GET https://www.hvakosterstrommen.no/api/v1/prices/[ÅR]/[MÅNED]-[DAG]_[PRISOMRÅDE].json
Variabel Beskrivelse Eksempel
ÅR Alle fire siffer 2023
MÅNED Alltid to siffer, med ledende 0 12
DAG Alltid to siffer, med ledende 0 08
PRISOMRÅDE NO1 = Oslo / Øst-Norge
NO2 = Kristiansand / Sør-Norge
NO3 = Trondheim / Midt-Norge
NO4 = Tromsø / Nord-Norge
NO5 = Bergen / Vest-Norge
NO5

Eksempel: Dagens strømpriser i Bergen:

GET https://www.hvakosterstrommen.no/api/v1/prices/2023/12-08_NO5.json
Test selv

Så kan du gjerne henvise til oss som kilde, hvis du skal bruke de offentlig et sted og er grådig grei:

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no

Kode:

<p><a href="https://www.hvakosterstrommen.no"><img src="https://ik.imagekit.io/ajdfkwyt/hva-koster-strommen/strompriser-levert-av-hvakosterstrommen_oTtWvqeiB.png" alt="Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no" width="200" height="45"></a></p>

Eller bare som tekst:

Strømpriser levert av Hva koster strømmen.no

<p>Strømpriser levert av <a href="https://www.hvakosterstrommen.no">Hva koster strømmen.no</a></p>

Embed forsiden

Forsiden kan også embeddes, feks på en storskjem, infoskjerm eller annen nettside. Bare legg til ?mode=embed i url-en, så skjules alle knappene for en mer ryddig presentasjonsvisning. Ønsker du ikke å ha med headeren med tittel, kan du legge til &layout=no-header på slutten av url-en. &layout=minimal fjerner også menyen for å velge prisområde. Du kan også fjerne priseksemplene med &hide-examples=1, zoome inn med &zoom=1.2 (default: 1.0), og endre bakgrunnsfarge med &background=ffffff (hex-fargekode uten # foran).

Eksempel: Embed strømprisen i Bergen på en annen nettside med en iframe-kode:

<iframe src="https://www.hvakosterstrommen.no/i/bergen?mode=embed" style="width:100%;" height="940px"></iframe><p>Strømpriser levert av <a href="https://www.hvakosterstrommen.no">Hva koster strømmen.no</a></p>

Test standard visning Test med alle valg på

RSS-feed

Dagens og morgendagens strømpriser kan også leses som en sammenhengende tekst i RSS-format. Kan som alt annet vises fritt, men referer gjerne til oss som kilde om det vises offentlig.

RSS-feed

Greit å vite:

  • Strømstøtten er ikke trukket fra strømprisen i API-et. Selv ikke etter 1. september 2023, hvor strømstøtten beregnes time for time.
  • Historiske data kan kun hentes tilbake til og med 1. desember 2021.
  • Priser i JSON API-et er uten mva. Husk også at NO4 (Nord-Norge) heller ikke betaler mva.
  • Morgendagens strømpris kommer tidligst kl 13 dagen før.
  • Vi henter strømprisene fra ENTSO-E i euro, og konverterer selv til norske kroner med siste vekslingskurs fra Norges Bank.
    Prisene kan derfor avvike noe fra offisielle priser i norske kroner du for eksempel finner på Nord Pool, men grunnlaget og variasjonene er de samme.

Slik ser JSON-filen ut:

Tid og dato vises i ISO 8601-format
EXR = Vekslingskursen fra Norges Bank som er brukt for denne dagen fra EUR to NOK.

[   {     "NOK_per_kWh": 1.3682,     "EUR_per_kWh": 0.13241999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T00:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T01:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.21745,     "EUR_per_kWh": 0.11783,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T01:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T02:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.09161,     "EUR_per_kWh": 0.10565000000000001,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T02:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T03:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 0.92619,     "EUR_per_kWh": 0.08964,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T03:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T04:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 0.89002,     "EUR_per_kWh": 0.08614,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T04:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T05:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.12043,     "EUR_per_kWh": 0.10844,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T05:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T06:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.33576,     "EUR_per_kWh": 0.12928,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T06:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T07:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.58828,     "EUR_per_kWh": 0.15372,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T07:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T08:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.82634,     "EUR_per_kWh": 0.17676,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T08:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T09:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.61453,     "EUR_per_kWh": 0.15625999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T09:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T10:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.3682,     "EUR_per_kWh": 0.13241999999999998,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T10:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T11:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.37471,     "EUR_per_kWh": 0.13305,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T11:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T12:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.2501,     "EUR_per_kWh": 0.12099,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T12:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T13:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.25434,     "EUR_per_kWh": 0.12140000000000001,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T13:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T14:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.31448,     "EUR_per_kWh": 0.12722,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T14:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T15:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.46192,     "EUR_per_kWh": 0.14149,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T15:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T16:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.73169,     "EUR_per_kWh": 0.1676,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T16:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T17:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.8502,     "EUR_per_kWh": 0.17907,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T17:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T18:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.85702,     "EUR_per_kWh": 0.17973,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T18:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T19:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.87015,     "EUR_per_kWh": 0.181,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T19:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T20:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.90032,     "EUR_per_kWh": 0.18392,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T20:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T21:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.65379,     "EUR_per_kWh": 0.16006,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T21:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T22:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.63188,     "EUR_per_kWh": 0.15794,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T22:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-17T23:00:00+02:00"   },   {     "NOK_per_kWh": 1.45499,     "EUR_per_kWh": 0.14082,     "EXR": 10.3323,     "time_start": "2022-10-17T23:00:00+02:00",     "time_end": "2022-10-18T00:00:00+02:00"   } ]