Fem grunner til at strømmen ble så dyr i 2022

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen, men noen ting påvirker mer enn andre. I denne artikkelen har vi samlet de fem største grunnene til at strømmen ble så dyr akkurat i 2022.

Hva koster strømmen.no

1. Markedet i hele Europa bestemmer

Det viktigste å ha klart for seg når man snakker om strømprisen, er at den er styrt av markedet. Det er tilbud og etterspørsel som bestemmer prisen på strøm i store deler av Europa. Dette foregår gjennom en felles børs som heter Nord Pool.

Dermed er det ikke bare norske forhold som bestemmer strømprisen, men også forhold i hele Europa. Strømprisen i Norge påvirkes derfor også av tilbud og etterspørsel i for eksempel Tyskland, Frankrike og Polen.

electricity bill

Betaler du for mye for strømmen?

Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!

Få tilbud på billigere strøm
Annonselenke

2. Krigen i Ukraina

En åpenbar faktor som påvirker strømprisen er krigen i Ukraina. Andre europeiske land har etter dette satt i gang en rekke sanksjoner mot Russland.

Russland har tidligere vært en av de største leverandørene av gass til Europa. Når disse leveransene blir sterkt begrenset, eller stopper helt opp, går prisen på gass opp.

Når gassen blir dyrere, fører dette til høyere kostnader for gasskraftverk og husholdninger. Det gjør også at flere heller bruker strøm enn gass, som også igjen øker prisen på strøm.

3. Lite vann i vannmagasinene

Mesteparten av den norske strømmen produseres av vannkraftverk. Når det er lite vann i vannmagasinene etter tørre perioder, produserer vannkraftverkene mindre strøm.

Selv om vi er vant til strømprisen svinger i tankt med nedbør og nivået i vannmagasinene, blir utslagene enda større når dette kombineres med alle de andre faktorene.

4. Utenlandskabler

Norge har stadig fått flere strømkabler til utlandet. Dette gjør at vi kan importere mer kraft når vi trenger det, men det gjør også at den norske strømprisen i større grad blir påvirket av strømprisen ellers i Europa.

electricity bill

Betaler du for mye for strømmen?

Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!

Få tilbud på billigere strøm
Annonselenke

5. Overgangen til fornybar energi

Europa - og hele verden - står midt i en overgang til fornybar energi. Kull, gass og andre fossile energikilder skal erstattes mer vann, vind og sol. Mange land i Europa holder også på å fase ut atomkraftverk - som har vært en viktig kilde til energi.

Problemet med de fleste fornybare energikilder, er at de ikke leverer en like stabil mengde strøm. Det er også kostbart og tar mye tid å bygge ut den nødvendige infrastrukturen rundt nye energikilder.